Odszkodowanie z ubezpieczenia AC poza krajem - MIM Rzeczoznawca samochodowy - Wroc�aw
Aleja Piastw 44
52- 425 Wrocaw
Biuro czynne: pon-pt, godz 9-18

tel.: 601 55 47 55
fax: 71 364 50 85

e-mail: biuro@autorzeczoznawca.com.pl

DOCHODZENIE ODSZKODOWANIA

Szkoda materialna

odszkodowania z OC w kraju
odszkodowania z OC za granic
odszkodowania z AC w kraju
odszkodowania z AC za granic
Szkoda osobowa
ODSZKODOWANIE Z UBEZPIECZENIA AC POZA KRAJEM

W przypadku zaistnienia szkody rzeczowej na naszym mieniu, wynikajcej z naszej winy POZA GRANICAMI KRAJU ( np. spowodowanie wypadku samochodowego i uszkodzenie naszego pojazdu) przysuguje nam moliwo dochodzenia odszkodowania z ubezpieczenia AC. Warunkiem jest posiadanie wanego ubezpieczenia AC, wanego poza granicami Polski. Odszkodowanie wypacane jest wedug oglnych warunkw ubezpieczenia autocasco, czyli wedug umowy, jak zawieramy z ubezpieczycielem. Poszkodowany Polak lub jego reprezentant za szkod powsta poza Polsk w zwizku z ruchem pojazdu, za ktra odpowiedzialno objta jest ubezpieczeniem AC, moe dochodzi roszczenia bezporednio od odpowiedzialnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Firmy ubezpieczeniowej, w ktrej wykupilimy polis AC. 

Nasza pomoc polega na dochodzeniu prawdy i ubieganie si wypaty zgodnego z prawd odszkodowania od Ubezpieczyciela w Pastwa imieniu, od pocztku zaistnienia szkody, jak rwnie na kadym etapie jej likwidacji. 
MIM Rzeczoznawca Samochodowy
Aleja Piastw 44
52- 425 Wrocaw
tel.: 697 55 61 55
fax: 071 364 50 85
e-mail: biuro@autorzeczoznawca.com.pl