Odszkodowanie z ubezpieczenia OC poza krajem - MIM Rzeczoznawca samochodowy - Wroc�aw
Aleja Piastw 44
52- 425 Wrocaw
Biuro czynne: pon-pt, godz 9-18

tel.: 601 55 47 55
fax: 71 364 50 85

e-mail: biuro@autorzeczoznawca.com.pl

DOCHODZENIE ODSZKODOWANIA

Szkoda materialna

odszkodowania z OC w kraju
odszkodowania z OC za granic
odszkodowania z AC w kraju
odszkodowania z AC za granic
Szkoda osobowa
ODSZKODOWANIE Z UBEZPIECZENIA OC POZA KRAJEM

W razie zaistnienia szkody rzeczowej na naszym mieniu np. uszkodzenia pojazdu POZA GRANICAMI NASZEGO KRAJU rwnie moemy ubiega si o odszkodowanie od sprawcy lub jego ubezpieczyciela. Wszelkie procedury s takie same, jak w przypadku zaistnienia szkody w kraju. Poszkodowany Polak lub jego reprezentant za szkod powsta poza Polsk w zwizku z ruchem pojazdu, za ktr odpowiedzialno cywilna objta jest ubezpieczeniem OC, moe dochodzi roszczenia bezporednio od odpowiedzialnego towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy.

Nasza pomoc polega na dochodzeniu prawdy i ubieganie si o wypat zgodnego z prawd odszkodowania od sprawcy lub jego ubezpieczyciela w Pastwa imieniu, od pocztku zaistnienia szkody, jak rwnie na kadym etapie jej likwidacji.  
MIM Rzeczoznawca Samochodowy
Aleja Piastw 44
52- 425 Wrocaw
tel.: 697 55 61 55
fax: 071 364 50 85
e-mail: biuro@autorzeczoznawca.com.pl