Odszkodowanie z tytułu szkody osobowej - MIM Rzeczoznawca samochodowy - Wrocław
Aleja Piastów 44
52- 425 Wrocław
Biuro czynne: pon-pt, godz 9-18

tel.: 601 55 47 55
fax: 71 364 50 85

e-mail: biuro@autorzeczoznawca.com.pl

DOCHODZENIE ODSZKODOWANIA

Szkoda materialna

odszkodowania z OC w kraju
odszkodowania z OC za granicą
odszkodowania z AC w kraju
odszkodowania z AC za granicą
Szkoda osobowa
SZKODA OSOBOWA

Jeżeli podczas wypadku obrazen doznały osoby w nim uczestniczące mamy do czynienia z tzw. szkodą osobową. Osobie poszkodowanej, która w wyniku wyrządzonej jej szkody doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia stąd (firma ubezpieczeniowa) powinna przyznać odpowiednią sumę, tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Zadośćuczynienie obejmuje wszystkie cierpienia doznane przez poszkodowanego, a także te, które będzie odczuwać w przyszłości. Przy określaniu zadośćuczynienia, kierując się praktyką Sądu Najwyższego należy uwzględnić wszystkie elementy krzywdy włącznie z tymi, które mogły ujawnić się w przyszłości. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia kodeks cywilny przewiduje, iż obowiązek naprawienia przez sprawcę (lub jego ubezpieczyciela OC) obejmuje wszelkie wynikające z tego powodu koszty i straty. 

Naprawienie szkody z tytułu OC może polegać na:

  • zadośćuczynieniu pieniężnemu za doznaną krzywdę,

  • zwrocie wszelkich kosztów leczenia, rehabilitacji, badań,

  • wypłaceniu renty.

Nasza pomoc polega na dochodzeniu prawdy i ubieganie się wypłaty zgodnego z prawdą odszkodowania od Ubezpieczyciela (sprawcy) w Państwa imieniu, od początku zaistnienia szkody, jak również na każdym etapie jej likwidacji.  
MIM Rzeczoznawca Samochodowy
Aleja Piastów 44
52- 425 Wrocław
tel.: 697 55 61 55
fax: 071 364 50 85
e-mail: biuro@autorzeczoznawca.com.pl