Odszkodowanie z ubezpieczenia OC poza krajem - MIM Rzeczoznawca samochodowy - Wrocław
Aleja Piastów 44
52- 425 Wrocław
Biuro czynne: pon-pt, godz 9-18

tel.: 601 55 47 55
fax: 71 364 50 85

e-mail: biuro@autorzeczoznawca.com.pl

DOCHODZENIE ODSZKODOWANIA

Szkoda materialna

odszkodowania z OC w kraju
odszkodowania z OC za granicą
odszkodowania z AC w kraju
odszkodowania z AC za granicą
Szkoda osobowa
ODSZKODOWANIE Z UBEZPIECZENIA OC POZA KRAJEM

W razie zaistnienia szkody rzeczowej na naszym mieniu np. uszkodzenia pojazdu POZA GRANICAMI NASZEGO KRAJU również możemy ubiegać się o odszkodowanie od sprawcy lub jego ubezpieczyciela. Wszelkie procedury są takie same, jak w przypadku zaistnienia szkody w kraju. Poszkodowany Polak lub jego reprezentant za szkodę powstałą poza Polskę w związku z ruchem pojazdu, za które odpowiedzialność cywilna objęta jest ubezpieczeniem OC, może dochodzić roszczenia bezpośrednio od odpowiedzialnego towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy.

Nasza pomoc polega na dochodzeniu prawdy i ubieganie się o wypłatę zgodnego z prawdą odszkodowania od sprawcy lub jego ubezpieczyciela w Państwa imieniu, od początku zaistnienia szkody, jak również na każdym etapie jej likwidacji.  
MIM Rzeczoznawca Samochodowy
Aleja Piastów 44
52- 425 Wrocław
tel.: 697 55 61 55
fax: 071 364 50 85
e-mail: biuro@autorzeczoznawca.com.pl