Odszkodowanie z ubezpieczenia AC poza krajem - MIM Rzeczoznawca samochodowy - Wrocław
Aleja Piastów 44
52- 425 Wrocław
Biuro czynne: pon-pt, godz 9-18

tel.: 601 55 47 55
fax: 71 364 50 85

e-mail: biuro@autorzeczoznawca.com.pl

DOCHODZENIE ODSZKODOWANIA

Szkoda materialna

odszkodowania z OC w kraju
odszkodowania z OC za granicą
odszkodowania z AC w kraju
odszkodowania z AC za granicą
Szkoda osobowa
ODSZKODOWANIE Z UBEZPIECZENIA AC POZA KRAJEM

W przypadku zaistnienia szkody rzeczowej na naszym mieniu, wynikającej z naszej winy POZA GRANICAMI KRAJU ( np. spowodowanie wypadku samochodowego i uszkodzenie naszego pojazdu) przysługuje nam możliwość dochodzenia odszkodowania z ubezpieczenia AC. Warunkiem jest posiadanie ważnego ubezpieczenia AC, ważnego poza granicami Polski. Odszkodowanie wypłacane jest według ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco, czyli według umowy, jaką zawieramy z ubezpieczycielem. Poszkodowany Polak lub jego reprezentant za szkodę powstałą poza Polską w związku z ruchem pojazdu, za która odpowiedzialność objęta jest ubezpieczeniem AC, może dochodzić roszczenia bezpośrednio od odpowiedzialnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Firmy ubezpieczeniowej, w której wykupiliśmy polisę AC. 

Nasza pomoc polega na dochodzeniu prawdy i ubieganie się wypłaty zgodnego z prawdą odszkodowania od Ubezpieczyciela w Państwa imieniu, od początku zaistnienia szkody, jak również na każdym etapie jej likwidacji. 
MIM Rzeczoznawca Samochodowy
Aleja Piastów 44
52- 425 Wrocław
tel.: 697 55 61 55
fax: 071 364 50 85
e-mail: biuro@autorzeczoznawca.com.pl