Uprawnienia rzeczoznawcy - MIM Rzeczoznawca samochodowy - Wroc�aw
Aleja Piastw 44
52- 425 Wrocaw
Biuro czynne: pon-pt, godz 9-18

tel.: 601 55 47 55
fax: 71 364 50 85

e-mail: biuro@autorzeczoznawca.com.pl

UPRAWNIENIA

Certyfikat rzeczoznawcy Ministerstwa Infrastruktury
Uprawnienia rzeczoznawcy Stowarzyszenia POLEKSMOT
Dyplom Studium Podyplomowego Instytutu Ekspertyz Sdowych
Uprawnienia biegego skarbowego i sdowego
Dyplom magistra inyniera mechanika Politechniki Wrocawskiej
Uprawnienia rzeczoznawcy Stowarzyszenia Rzeczoznawcw Motoryzacyjnych i Maszynowych oraz Biegych - POLEKSMOT, w Katowicach.
Numer czonkostwa: 7080 0102.


 
MIM Rzeczoznawca Samochodowy
Aleja Piastw 44
52- 425 Wrocaw
tel.: 697 55 61 55
fax: 071 364 50 85
e-mail: biuro@autorzeczoznawca.com.pl